HISTORIA KONKURSUMiędzynarodowy Konkurs Literacki


PRZYGODA PRZYCHODZI SAMA – SPOTKANIE Z OJCZYZNĄ


został zapoczątkowany w 1985 r. jako impreza dla dzieci i młodzieży z Polski

i Polonii z całego świata.


Dzięki zaangażowaniu ambasad i konsulatów organizator

–Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszycach otrzymywał rocznie około

1000-1200 prac z najdalszych zakątków kuli ziemskiej, bo aż z Nowej Zelandii,

Australii, Argentyny, Brazylii, USA oraz wielu krajóweuropejskich.

 

Z racji patronatu Ministerstwa Kultury nad ta imprezą i sporemu dofinansowaniu

każdy z uczestników Konkursu jako nagrodę otrzymywał książkę,

gdyż takie były sugestie samych uczestników spragnionych kontaktów

z krajem dziadów i ojców.Z powodów finansowych od 1994 r. do 1998 r konkurs miał zasięg krajowy.

Do formy międzynarodowej powróciliśmy w 1999 r., kiedy to już oficjalnie

mówiło się o rychłym przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

Organizując Konkurs wspólnie z Powiatem Sulęcioskim i

„Fabryka Kultury” w Furstenwalde (Niemcy) przyczyniliśmy się w ten sposób

do akceptacji idei przynależności Polski do Unii nie tylko w naszym kraju, ale także w

Niemczech i Austrii, bowiem Konkurs nosił nazwę


PRZYGODA PRZYCHODZI SAMA – EUROPA NASZ WSPÓLNY DOM.

 

Od 2000 r. PRZYGODA… staje się sztandarową pozycją w kalendarzu imprez

kulturalnych woj.lubuskiego.


W 2002 r. do udziału imprezie została zaproszona młodzież z Białorusi,

głównie z okręgu Grodna, Mioska i Brześcia.


Przyznać trzeba, że w akcji promocyjnej naszej imprezy otrzymaliśmy duże

wsparcie od Ambasady Republiki Białorusi w Warszawie,

Ministerstwa Kultury Białorusi, Centrum Kultury Białoruskiej i

Narodowej Biblioteki im. A. Puszkina w Miosku.W 2003 r. za organizację konkursu PRZYGODA PRZYCHODZI SAMA

-EUROPA NASZ WSPÓŁNY DOM Gminny Ośrodek Kultury

 w Krzeszycach otrzymał najwyższe odznaczenie Senatu RP, tj.

ZŁOTY MEDAL SENATU.


Od 2006 r. Konkurs organizowany jest pod nazwą

PRZYGODA PRZYCHODZI SAMA – ŚWIAT BEZ WOJNY I PRZEMOCY,

a dzięki kontaktom organizatorów z Centrum Nauki i Kultury Rosyjskiej w

 Warszawie do udziału imprezie została zaproszona Rosja, z myślą o

rozpropagowaniu idei Konkursu na wszystkie kraje Europy Wschodniej.

Już w następnym roku dzięki nieformalnej jeszcze współpracy z

 Dzielnicą Akademicką Moskwy oprócz tygodniowego spotkania

 laureatów (nagroda dla 10 laureatów z każdego kraju) dochodzi do polsko-rosyjskiej

wymiany młodzieży, co trwa do dzisiaj.

 


AKTUALNIE


Od 2006 r., głównie na prośbę uczestników, tytuł Konkursu pozostaje niezmieniony,

bowiem temat ŚWIAT BEZ WOJNY I PRZEMOCY jest niezwykle szeroki,

aby w najbardziej preferowanych przez organizatorów formach literackich,

 tj. wiersz, esej, nowela, opowiadanie – każdy autor - w różnym przecież wieku

i z różnym doświadczeniem życiowym – zmieścił swoje przemyślenia,

może nie tyle o wojnie, co o zagrożeniach cywilizacją, niedoskonałością

demokracji, komercjalizacja społecznych dziedzin życia czy bezpośrednim zagrożeniem

alkoholizmem, narkomania, chorobą, itp.


Widać z powyższego, że tematyka poruszona w pracach konkursowych jest

nie tylko szeroka, ale świadczy też o spostrzegawczości i wrażliwości młodych ludzi,

którzy w ten sposób chcą zaprotestowad przeciw pewnym zjawiskom w swoim kraju.

Bliższym i dalszym środowisku czy nawet rodzinie.


Z tego tytułu organizatorzy otrzymują rocznie około 500-600 prac z Polski,

1200-1300 z Europy Wschodniej, 200-250 z Niemiec i około 100-150 z innych krajów.


Z uwagi na fakt, że Konkurs zyskał bardzo dużą popularnośd w krajach

Europy Wschodniej - dzięki wielkiemu zaangażowaniu Centrum Nauki i Kultury

 Rosyjskiej w Warszawie, Konsulatu Generalnego FR w Poznaniu,

 Ambasady FR w Warszawie, Związku Dziennikarzy Rosyjskich

„Podmoskowie”, stacji telewizyjnej MTC w Moskwie

 – postanowiono utworzyd specjalną Polsko-Rosyjską Fundację WSPÓLNA SPRAWA,

 która od 2012 r. będzie zajmowad się nie tylko Konkursem, ale także organizacją

innych polsko-rosyjskich imprez kulturalnych oraz działań

na rzecz integracji młodych ludzi z różnych krajów europejskich.


Fundacja czyni starania, aby Konkurs odbywał się pod patronatem prezydentów:

Polski, Rosji i Niemiec.