FUNDACJA Z CERTYFIKATEM EURO RENOMA
Certyfikat uprawnia do udziału w programie gospodarczo-konsumenckim Euro Renoma, a jest to program promujący i wspierający te instytucje i przedsiębiorstwa, które odznaczają się szczególną solidnością i jakością, a także opierają swą działalność na zasadach etyki biznesowej. Jego ideą jest także zwiększenie liczby podmiotów działających zgodnie z prawem oraz ze standardami europejskimi w sposób jasny i zrozumiały dla każdego. Uczestnicy programu mogą posługiwać się Certyfikatem Europejskiego Rejestru Renomowanych. 

Certyfikat wzbudza zaufanie partnerów biznesowych, jest argumentem w rozmowach handlowych, ułatwia wygrywanie przetargów, a także zapewnia dodatkowe punkty przy ocenie wniosku o unijne dofinansowanie. Przyznanie tego wyróżnienia jest wyrazem zaufania i zobowiązuje nas do utrzymania wysokiego poziomu zarządzania 

Dodajmy, że certyfikat jest na bieżąco aktualizowany, co służy ciągłej weryfikacji jakości i wiarygodności wyróżnionego podmiotu, a ponadto stanowi ważny element budowy trwałego zaufania do certyfikowanej instytucji.