FUNDUSZE

Prośba o pomoc


Wszystkie osoby związane z działalnością Fundacji, szczególnie Rada i Zarząd, swoją pracę wykonują

nieodpłatnie (zgodnie z uchwałą Zarządu) mimo to, pozyskiwane przez nich fundusze

to o wiele za mało, aby w tym roku zorganizować wszystkie zaplanowane imprezy, a przede wszystkim


Międzynarodowy Konkurs Literacki


,,PRZYGODA PRZYCHODZI SAMA – ŚWIAT BEZ WOJNY, NAZIZMU I PRZEMOCY”,

 

który ma już blisko 30 letnią tradycję i jest najstarszą tego typu imprezą

w Europie.Zaproszenie laureatów aż z 18 krajów łączy się bowiem z dużymi

wydatkami (noclegi,wyżywienie, pamiątkowe statuetki, organizacja imprez

towarzyskich, wyjazdy do atrakcyjnych turystycznie miejscowości itp.)

w związku z tym Zarząd Fundacji zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich ludzi

dobrej woli, przedsiębiorstw i instytucji, którym nie tylko zależy na rozwoju młodych

talentów literackich ale także na bardzo szerokiej promocji turystycznej

i gospodarczej województwa lubuskiego, o pomoc finansową na niżej podane konto Fundacji:


Złotówkowe


93 1020 2036 0000 0702 0076 0314 PKO BP SA

 

Dziękujemy  za zrozumienie i zapraszamy do pomocy w 2014r. w postaci przekazania 1% od

dochodów, bowiem już w listopadzie b.r. Fundacja nasza będzie wpisana na listę Instytucji

Pożytku Publicznego.


Uwaga. Każda firma lub instytucja wspomagająca finansowo lub materialnie Fundację może

liczyć na całoroczną promocję swojej działalności (Internet, publikacje itp.) oraz darmową

pomoc w kontaktach z firmami zagranicznymi w sferze handlu lub rozszerzenia działalności

gospodarczej.