Najważniejszym celem Polsko Rosyjskiej Fundacji WSPÓLNA SPRAWA


jest integracja młodych ludzi z różnych krajów Europy poprzez udział

w Międzynarodowym Konkursie Literackim


PRZYGODA PRZYCHODZI SAMA – ŚWIAT BEZ WOJNY, NAZIZMU I PRZEMOCY


 oraz imprezach towarzyszących podczas tygodniowego spotkania laureatów.

 

Co 2-3 lata Fundacja wydawać będzie publikację z utworami laureatów (w języku polskim,

rosyjskim, niemieckim, angielskim).


    

Szczególnie ważnym celem Fundacji jest zacieśnienie współpracy kulturalnej pomiędzy narodami

słowiańskimi i szeroka jej prezentacja na forum międzynarodowym.


Inne cele:


- promocja i pomoc we wspieraniu talentów literackich (stypendia);


- doskonalenie warsztatu literackiego młodych twórców poprzez organizowanie sympozjów, zjazdów i spotkań ze znanymi i uznanymi pisarzami;


- prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie promocji Fundacji i jej działań kulturalnych;


- organizacja wycieczek i spotkań kulturalnych w różnych krajach.


    

Bardzo istotnym celem fundacji jest pomoc firmom i osobom prywatnym z


zainteresowanych krajów w nawiązywaniu kontaktów handlowych,


gospodarczych, turystycznych i kulturalnych.